Informatie is een van de belangrijkste bezittingen van een organisatie. Informatie wordt gebruikt om de processen efficiënter in te richten en vormt de basis van innovatie en nieuwe kansen in de markt.

Maar informatie ontstaat niet vanzelf. Het begint met bijhouden van gegevens, of data. Data alleen levert niets op: echte waarde ontstaat door het combineren van gegevens, het plaatsen van gegevens in context, en het vinden van structuur en verbanden in data. Kortom: analytics.

Meer en meer dringt analytics door tot het dagelijkse werk. Niet alleen strategische beslissingen worden op basis van informatie genomen. In feite zou elke beslissing, of deze nu strategische impact heeft of heel operationeel is, gebaseerd moeten zijn op concrete inzichten. Dit betekent dat er behoefte ontstaat aan een dynamische vorm van analyse.

Traditionele oplossingen voor business intelligence zijn het werkterrein van de IT-afdeling. Helaas bereiken deze slechts een klein deel van de medewerkers van de organisatie. Hierdoor moeten de meeste gebruikers zelf in hun informatiebehoefte voorzien, waarvoor ze vaak Microsoft Excel gebruiken. Deze situatie komt nog steeds in vrijwel elke organisatie voor, en wordt als ongewenst gezien. De oplossing bestaat vaak uit pogingen om het gebruik van Excel uit te bannen door nog meer centraal gestandaardiseerde rapporten en dashboards te ontwikkelen.

Collective Analytics heeft oog voor de waarde die ontstaat wanneer een brede groep mensen inzichten haalt uit data, en deze inzichten deelt. Het beoogt synergie tussen de centrale IT- of BI-afdeling en medewerkers die in andere disciplines werkzaam zijn. We maken daarom onderscheid tussen twee benaderingen die elkaar aanvullen en versterken: Enterprise BI en End-user BI.

Enterprise BI is het werkterrein van de IT-afdeling of het BI competence center, en is vooral gericht op kwaliteit van data, een beheersbaar proces voor ontwikkeling en beheer, en gestandaardiseerde rapportages. End-user BI is gericht op snel inzichten bereiken die heel precies zijn toegesneden op situaties en processen. Dit wordt gerealiseerd door personen die dicht op de bedrijfsprocessen zitten, zoals een business analist, een controller of een marketingspecialist.

De visie van Collective Analytics wordt realiseerbaar door moderne analytics platforms, met name dat van Microsoft met Power BI. Met Collective Analytics hebben we niet alleen oog voor de waarde die elke speler inbrengt in het totale informatieplatform. We maken ook gebruik van de specifieke sterke kanten van moderne end-user tools om analytics projecten enorm te versnellen en te verbeteren. We hebben hiervoor een projectaanpak ontwikkeld onder de naam Agile Analytics.

Wilt u ook uw organisatie optimaal laten profiteren van Collective Analytics? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, een introductieworkshop of een pilotproject.