Op basis van gezamenlijke ervaring in meerdere BI-projecten, waaronder de grootste Power BI-implementatie van Nederland, is Agile Analytics ontwikkeld: een projectaanpak die de problematiek van klassieke BI-implementaties optimaal adresseert.

Problemen rond BI-projecten

BI-projecten hadden in het verleden te kampen met een aantal problemen:

  • Lange time-to-value, in het algemeen doordat er heel veel tijd werd besteed aan het ontwerp van een datawarehouse;
  • Beperkte betrokkenheid van gebruikers;
  • Lage adoptiegraad van de opgeleverde rapporten;
  • Slecht geteste rapporten, met lage kwaliteit informatievoorziening tot gevolg.

De fundamentele oorzaak van deze probleem is gelegen in beperkte betrokkenheid van de afnemers van de informatie, en wanneer deze betrokken waren, de moeite die deze gebruikers hadden om duidelijk te maken welke inzichten ze echt nodig hebben.

Het Vijflagenmodel

Om op een gestructureerde manier te kunnen praten over een oplossing voor business intelligence hebben we een model ontwikkeld met vijf lagen, die op hoofdlijnen beschrijven hoe een BI-oplossing is opgebouwd. In een goede BI-oplossing zijn de vijf lagen duidelijk onderscheiden en worden benodigde bewerkingen op data in de juiste laag uitgevoerd.

Werkelijke waarde van BI ontstaat in de handen van de eindgebruiker, die gebruik maakt van beschikbare rapporten en dashboards, maar die ook meer en meer zelf in staat moet zijn om inzichten op te doen. Om dit goed te laten werken, moet worden nagedacht over de rol van een centrale IT- of BI-afdeling en de verhouding tot de eindgebruiker. Het Vijflagenmodel helpt bij het denken over de verdeling tussen Enterprise BI en End-user BI.

In het algemeen kan gesteld worden dat vooral de onderste twee lagen uit het model meestal ingevuld worden vanuit Enterprise BI. De problematiek van BI-projecten ontstaat doordat hiermee de End-user BI kant onvoldoende aan bod komt, ook in de bovenste lagen in het model.

Over Agile Analytics

Agile Analytics betekent een radicaal andere manier van omgaan met data en Analytics. In deze aanpak staat de gebruiker centraal, en is de inbreng van IT slechts faciliterend voor de informatievoorziening naar de gebruiker. Het centrale uitgangspunt van Agile Analytics is dat de gebruiker niet hoeft te kunnen aangeven wat zij nodig heeft: pas door een prototype van een rapport of dashboard te zien, krijgt ze duidelijkheid over welke inzichten het rapport moet leveren. In korte iteraties kan met prototypes snel worden toegewerkt naar duidelijkheid in de eisen die aan een rapport worden gesteld.

Het grote voordeel van Agile Analytics is dat heel vroeg in het project duidelijkheid ontstaat over de waarde die de oplossing levert, waarmee ook het momentum en het draagvlak in de organisatie groeit. Ontwikkelde prototypes worden ingebed in de uiteindelijke architectuur, en zijn daarbij leidend voor de ontwikkeling. De gebruiker weet dan al precies wat het rapport moet leveren, en is nauw betrokken bij het ontwikkel- en testproces.

Na ingebruikname van een rapport herhaalt de cyclus zich op grotere schaal: de organisatie leert met het rapport te werken en doet daarmee ervaring op die weer leidt tot verbeteringen van het rapport. In de Agile Analytics methodiek wordt dit leer- en evaluatieproces expliciet gestructureerd, waarmee een continu toenemende waarde voor de organisatie wordt gewaarborgd.

Power BI

Microsoft Power BI is een van de leidende moderne platforms voor BI en Analytics. Het is bij uitstek geschikt om invulling te geven aan Agile Analytics, doordat, in de handen van een vaardige Power BI-specialist, wensen en idee├źn van een gebruiker snel kunnen worden omgezet naar een prototype. De geleverde rapporten en dashboards zijn zeer toegankelijk voor eindgebruikers, wat de adoptie van de oplossing ten goede komt.

Ervaring

Agile Analytics is ontstaan vanuit praktijkervaringen bij grote en kleine BI-projecten. De methode is onder meer toegepast bij een instelling voor hoger onderwijs, een ingenieursbureau, en een detacheringsbureau voor financieel professionals.

Aan de slag

Agile Analytics start met een Analytics Awareness workshop, waarin een gezamenlijk begrip van de situatie en de aanpak ontstaat, een eerste Power BI-prototype, en een Agile Analytics Scan die in kaart brengt in hoeverre de organisatie klaar staat voor een Agile Analytics traject. Met de resultaten hiervan wordt het project verder ingepland met aandacht voor onder meer architectuur, visie en roadmap, prototyping en veranderingen voor de organisatie.

Contact

Quanto.eu

Adriaan Menninckkwartier 43

3554 CS Utrecht

 

06 30 45 56 69
06 54 97 44 87

KvK-nr 71080643

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.