Consultancy

onze visie en expertise

Wat we doen

Quanto wordt ingeschakeld  voor strategisch advies, maar ook voor complexe Power BI / DAX-vraagstukken.

Enkele voorbeelden:

  • Strategische workshops met uw management team
  • Architectuur- en organisatieadvies rond BI
  • Opzetten en inhoudelijk begeleiden van projecten ter implementatie van Power BI
  • Training en coaching van uw BI team
  • Deskundige ondersteuning van opdrachtgeverschap ten opzichte van uw IT-leverancier
  • Oplossen van vastgelopen Power BI=oplossingen of -projecten
  • Oplossen van performanceproblemen
  • Ontwikkelen van complexe Power BI-oplossingen in nauwe samenwerking met business stakeholders
  • Begeleiding van migratie van Excel naar Power BI.

Onze visie: Collective Analytics

De visie van waaruit we bij Quanto werken, is Collective Analytics. Deze term geeft aan waar de werkelijke waarde van analytics tot uiting komt: in de handen van elke medewerker van de organisatie en in de collectieve uitwisseling van inzichten. Collectieve inzichten stellen organisaties in staat om continu te innoveren.

Wij werken op basis van het vijflagenmodel, dat voorziet in een eenvoudig referentiekader voor gesprekken over zowel architectuur van BI-oplossingen als de data-driven organisatie en de inrichting van BI-projecten. 

Onze expertise is geconcentreerd op Microsoft Power BI. We passen Power BI niet alleen toe als ‘doelplatform’ voor BI-oplossingen. Power BI is ook bij uitstek geschikt om BI-projecten soepel te laten verlopen. Onze manier van werken is geformaliseerd in de Agile Analytics projectaanpak.

Analytics heeft betrekking op het creëren van inzichten op basis van data. Maar de data-driven organisatie stopt daar niet. Inzichten zijn pas waardevol als er actie kan worden ondernomen op basis van deze inzichten, en deze acties leveren weer nieuwe gegevens op die bestaande inzichten kunnen verrijken of bevestigen. Zo ontstaat een cyclus van data-driven business transformation. Het Microsoft Power Platform, waar Power BI een onderdeel van is, speelt hierin een rol via het creëren van apps om acties te automatiseren en het automatisch koppelen van verschillende personen, processen en systemen. En waar nodig kan interactie met gebruikers in natuurlijke taal plaatsvinden via chatbots.

Quanto helpt u de volledige waarde van het Power Platform te ontsluiten. Bij ons staat waarde voor de business centraal. We zoeken dan ook altijd naar pragmatische oplossingen. Bent u op zoek naar betere prestaties van uw organisatie op basis van data? Ga het gesprek met ons aan!

Power BI Support

Gebruikt uw organisatie Power BI? En loopt u tegen vragen en problemen aan? U bent niet alleen! Veel Power BI gebruikers hebben te maken met DAX-berekeningen die niet de goede resultaten opleveren, met performance-problemen, of vraagstukken hoe een rapport het beste kan worden ingericht. Wij helpen u graag, ook als het slechts om een korte vraag gaat.

Hoe werkt Quanto Power BI Support? U maakt een inschatting hoeveel ondersteuning u nodig heeft. Vervolgens kunnen u en uw medewerkers ons benaderen met welke Power BI vraag dan ook. U kunt al een Power BI Support pakket afnemen vanaf 5 uur ondersteuning. Support wordt in eenheden van 15 minuten verbruikt.

Meer weten over Quanto Power BI Support? Klik hieronder om meer informatie op te vragen.